Emlak Danışmanlığı Kursu

Emlak Danışmanlığı Kursu,Ankara Emlak Danışmanlığı Kursları,Emlak Danışmanlığı Sertifikası

Emlak Danışmanı bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkan gibi taşınmaz malların satışı ve kiralanması konularında danışmanlık hizmeti veren kişidir.

emlak-danismanligi

Emlak Danışmanlığı  Kurs Programının Amacı:

Emlak Danışmanlığı  Kursu Programının Amacı bu alanda eksikliği hissedilen emlak ve emlakçılık konusunda ,meslek bilgisi ve meslek ahlakı kazanmış eğitimli eleman ihtiyacını karşılamaktır.Bir emlak danışmanının görevleri;

 • Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık eder,
 • Emlak alım satımı ile ilgili danışmanlık hizmeti verir,
 • Noterlerde satış sözleşmesi yapılmasına yardımcı olur,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verir, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunar,
 • Müşterileri adına beyanname doldurur,
 • Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur,
 • Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması yapar,
 • Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapar,
 • Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi verir,
 • Kira sözleşmesi hazırlar.

Emlak Danışmanlığı  Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 1. EMLAK İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR
  • Emlakçılık Mesleğinin Tanımı ve Konusu
  • Emlakçılığın Genel Kavramları
  • Emlakçılık Mesleğinin ilkeleri, Amaçları ve Etiği
  • Toplumun Emlakçıya ve Sektöre Bakış Açısı
  • TSE Emlakçılık Hizmetleri Mecburi Standart Tebliği
  • AB Müktesebatının Emlakçılık için Getirdiği Düzenlemeler / Kriterler
 2. HUKUKİ VE EKONOMİK BOYUTTA EMLAKÇILIK
  • Emlak Komisyonculuğu ve Aracılığı
  • Emlak Komisyonculuğunda Borç İlişkileri
  • Emlak Komisyonculuğu ve Tüketici Hukuku
  • Emlak Komisyonculuğu ve Franchising
 3. HALKLA İLİŞKİŞLER VE SOSYOLOJİ
  • Halkla İlişkilerin Tanımı ve Terimleri
  • Halkla İlişkilerin Amaçları ve İlkeleri
  • Sosyolojinin Tanımı ve Önemi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 4. KADASTRO GENEL TANIMLARI
  • Ayırma (İfraz)
  • Birleştirme (Tevhid)
  • Yola Terk
  • Yoldan İndas
  • Cins Değişikliği
  • İrtifak Hakkı
  • Kamulaştırma misyonculuğu

 

Emlak Danışmanlığı Kurs Programı Süresi:

Programın süresi ?

 

Kimler Katılabilir:

 • En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
 • Emlak Danışmanlığı Sertifikası almak isteyenler,
 • Emlak Danışmanlığı ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

 

İstihdam Alanları:

?

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Emlak Danışmanlığı Kursu