Halkla İlişkiler Kursu

Halkla İlişkiler Kursu,Ankara Halkla İlişkiler Kursları,Halkla İlişkiler Elemanı Sertifikası

Halkla İlişkiler bir işletmenin,kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur.

Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir. Bilinen adıyla “PR” olarak ifade edilmektedir.

Halkla ilişkiler bir işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır.

Halkla İlişkiler Elemanı yukarıda bahsedilen fonksiyonları öğrenerek işletmeyi ayakta tutmanın bir parçası olarak çalışır.

halkla-iliskiler-kursu

Halkla İlişkiler  Kurs Programının Amacı:

Halkla İlişkiler  Kursu işletmelerde,kurum ve kuruluşlarda bu fonksiyonda çalışabilecek kişiler yetiştirmek

 

Halkla İlişkiler  Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

Halkla İlişkilerde Planlama ve Bütçelendirme Süreci

 • Halkla ilişkiler temel kavramı/nitelikleri
 • Reklam ve halkla ilişkiler
 • Propaganda ve halkla ilişkiler
 • Lobicilik ve halkla ilişkiler
 • Hedef kitlelerin amaçlarının Tespiti
 • Faaliyet ve iletişim programının hazırlanması, değerlendirilmesi ve uyguluma planının yapılması
 • Bütçeler- masraflar

Kurumsal İtibar Yönetimi

 • Kurumsal konumlandırma
 • Kriz İletişimi yönetimi
 • Değişim yönetimi ve iç iletişim
 • Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi
 • Toplumsal çevre ilişkileri yönetimi lider iletişimi
 • Kurumsal sözcülüğün başarılı bir şekilde oluşturulması
 • Doğru mesaj, Doğru İmaj

Medya İlişkileri Yönetimi

 • Medya dediğimiz Nedir? Medya Neden bu kadar önemli?
 • Medya ile ilişkilerden ne anlıyoruz? İlişki mi? İletişim mi?
 • Medya tarafında hayat nasıl akıyor?
 • Türk medyasının yapısı ve özellikleri, dünya medyasından farklılıkları
 • Güncel gelişmeler
 • Medya ile İyi ilişkiler nasıl yapılandırılır?
 • Medya ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken noktalar
 • İyi bir medya stratejisi nasıl hazırlanır, neler olmalıdır?
 • Başarılı uygulamalardan örnekler

Kişisel Marka Yönetimi

 • Marka ve pazarlama kavramlarının netleştirilmesi
 • Örnek “marka” çalışması
 • Markamızı konumlandırmak ve ifade etmek
 • Hedef kitleye ulaşmak için doğru stratejiyi kurmak
 • Markamızı güçlendirmek ve zenginleştirmek
 • Güncel pazarlama tekniklerinin kişisel markamıza uyarlanması
 • İletişimde renk, giyim ve etiketin önemi
 • İletişimde kültürel farklılıklar
 • Markanın devamlılığı için iletişim

Müşteri çeşitleri

 • Hedefe uygun halkla ilişkiler planlaması
 • Davranış şekilleri
 • Değer yargılar
 • Motivasyon
 • Yüz yüze ilişkiler
 • Telefonda konuşma

 

Halka İlişkiler Kurs Programı Süresi:

Programın süresi ?

 

Kimler Katılabilir:

 •  En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
 • Halkla İlişkiler Sertifikası almak isteyenler,
 • Halkla İlişkiler konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

 

İstihdam Alanları:

Halkla İlişkiler Elemanı kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilirler. Özellikle özel sektörde hemen hemen tüm büyük şirketlerin halkla ilişkiler birimi vardır. Kendisini iyi yetiştirmiş ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilen bir “Halkla İlişkiler Elemanı” geniş iş olanaklarına sahiptir.

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Halkla İlişkiler Kursu