İlk Yardım Kursu

ilkyardım Kursu, Ankara ilkyardım Kursları, ilk yardım Sertifikası, ilkyardımcı Sertifikası

ilkyardım Elemanı  herhangi bir kaza veya hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulama yapan kişilerdir.

ilk-yardim-kursu

İlkyardım  Kurs Programının Amacı:

İlkyardım Kursu hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek, iyileşmeyi kolaylaştırmak amacıyla birey yetiştirmektir.İlk yardım yönetmeliğine göre tüm kurumlarda 20 kişide 1 kişinin, riskli işyerlerinde ise 10 kişiden 1 kişinin ilk yardım eğitimi alması zorunlu kılınmıştır.Bireylerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin toplumda herkese öğretilmesi,  tüm kurum kurum ve kuruluşlarında personel sayılarına göre ilk yardımcı bulundurulma zorunluluğunun giderilmesi ve bu doğrultuda ilkyardımcı yetiştirilmesi ilk yardım kursunun amacıdır.

 

İlkyardım Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 1. Genel ilkyardım bilgileri,
 2. Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi,
 3. Temel yaşam desteği,
 4. Kanamalarda ilkyardım,
 5. Yaralanmalarda ilkyardım,
 6. Yanık, Donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım,
 7. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,
 8. Bilinç bozukluklarında ilkyardım,
 9. Zehirlenmelerde ilkyardım,
 10. Hayvan ısırmalarında ilkyardım,
 11. Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım,
 12. Boğulmalarda ilkyardım,
 13. Hasta/yaralı taşıma teknikleri

 

İlkyardım Kurs Programı Süresi:

Temel İlk yardım Eğitimi Kursu      :  2/10 gün arasında asgari 16 saatolarak yapılır.

Standart İlk yardım Eğitimi Kursu :  5/10 gün arasında asgari 40 saat olarak yapılır.

 

Kimler Katılabilir:

 • ?
 • İlkyardımcı Sertifikası almak isteyenler,
 • İlkyardım ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

 

İstihdam Alanları:

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

İlkyardım Kursu