Depo Elleçleme Kursu

Depo Elleçleme Kursu,Ankara Depo Elleçleme Kursları,Depo Elleçleme Sertifikası,Depo Elleçleme Elemanı Sertifikası

Depo Elleçleme  yapan kişi firmanın hizmet verdiği müşteri mallarının yapısına ve deponun iş akışına uygun olacak şekilde ürünlerin elleçleme ve depolama işlemlerinde görev alabilen, verilen iş emirlerinin sağlıklı bir şekilde toplanıp paketlenmesini, etiketlenmesini ve sevkiyata hazır hale getirilmesini yapabilen kişilerdir.

depo-elleçleme

Depo Elleçleme  Kurs Programının Amacı:

Depo Elleçleme  Kursu depolama işlemlerinde görev alabilecek,işin akışına uygun bir şekilde ürünlerin elleçlemesini sağlayabilecek kişileri yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

 

Depo Elleçleme  Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 

Depo Elleçleme Kurs Programı Süresi:

Programın süresi ?

 

Kimler Katılabilir:

 • En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
 • Depo Elleçleme Personel Sertifikası almak isteyenler,
 • Depo Elleçleme ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

 

İstihdam Alanları:

 • Kontrat Lojistiği Elleçleme Sahalarında,
 • Katma Değerli Hizmet Üretim Tesisleri,
 • Pazarlama ve perakendecilik ve tüm sektörlerin elleçleme alanlarında,
 • Paletleme ve Ambalajlama Tesisleri,
 • Lojistik İşletmesi,
 • Fabrikalar,
 • Nakliyat Ambarları,
 • Gümrük Ambarları,
 • Antrepolar, Fiktif Depolar,
 • İthalat ve İhracat yapan firmaların depoları,
 • Dağıtım Merkezleri,
 • Depolar vb. işlerinde çalışabilirler.

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Depo Elleçleme Kursu