Kasiyer Kursu

Kasiyer Kursu,Ankara Kasiyer Kursları,Kasiyerlik Sertifikası

Kasiyer  müşterinin kasa ile ilgili tüm işlemlerini ve kasa açılış – kapanışlarını yapma bilgi ve becerisine sahip kişilerdir.

 

kasiyerlik (1)

 

Kasiyer  Kurs Programının Amacı:

Kasiyerlik  Kursu müşterinin kasa ile ilgili tüm işlemlerini ve kasa açılış – kapanışlarını yapma bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirimesini amaçlayan bir programdır.

 

Kasiyerlik Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 1.  Kelime işlemci,
 2. Elektronik tablo
 3. F klavye
 4. Müşteri özellikleri
 5. Müşteri iletişimi ve memnuniyeti
 6. Ticari matematik,
 7. İstatistik
 8. Ticari belgeler
 9. İş hukuku
 10. Toplam kalite yönetimi
 11. Personel gelişimi
 12. Kasa işlemleri
 13. Ticari defterler

Kasiyer Kurs Programı Süresi:

Programın süresi ?

 

Kimler Katılabilir:

 • Kasiyerlik Sertifikası almak isteyenler,
 • Kasiyerlik alanında kendini geliştirmek isteyenler.

 

İstihdam Alanları:

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar, pazarlama ve perakendecilik sektöründe çalışabilirler.

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Kasiyer Kursu

Yönetici Sekreterlik Kursu

Yönetici Sekreterlik Kursu,Ankara Yönetici Sekreterlik Kursları,Yönetici Sekreteri Sertifikası

Yönetici Sekreteri büro makinelerini kullanarak, büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama işlemlerini yürütme, sunum yapma, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

yonetici-sekreterlik-kursu

Yönetici Sekreterlik Kurs Programının Amacı:

Kamu veya özel sektörde Yönetici Sekreterliği ve Yönetici Asistanlığı yapabilme becerisini kazandırmaktadır.

 

Yönetici Sekreterlik Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 

1.HAFTA

 • Ekonomik yaşam ve işletme
 • Genel hukuk tanımı dalları ve kaynakları
 • İletişim süreci nedir?
 • İletişimde kullanılan sistemler ve rolleri
 • İnsan ilişkileri
 • Bilgisayarda 10 parmak klavye öğrenme ve yazmaya hazırlık
 • Mesleki İngilizce (iletişim)

2.HAFTA

 • Yönetim ve işlevleri
 • Genel hukuk tanımı yasalaştırılması ve uygulanması
 • Büro yönetimi ve yöneticisi
 • İletişim süreci ve insan, insanın olmadığı iletişim
 • Kurumsal ilişkiler
 • Klavyede temel sıra tuşları, vuruş alıştırmaları
 • Dil ve toplum ilişkisi
 • Mesleki İngilizce (iletişim)

3.HAFTA

 • Yönetsel işlevler
 • Haklar kavramı. Hakların kazandırılması ve kaybettirilmesi
 • Büro sistemleri
 • Ben ve toplum
 • Kurumsal ilişkiler
 • Dördüncü parmak tuşları
 • Dil ve toplum ilişkisi
 • Mesleki İngilizce (iş toplantısı organizasyonu)

4.HAFTA

 • Kurumsallaşma
 • Hakların korunması
 • Büroda yönetsel faaliyetler
 • Kendini algılama ve bilme
 • Kişiler arası iletişim
 • Klavye ile yazmaya hazırlık ve teknik alıştırmalar
 • Türk dilinin yapısı
 • Mesleki İngilizce (İş toplantı ve organizasyonu)

5.HAFTA

 • Yöneltme ve etkileme
 • Kişiler hukuku
 • Büro çevresinin örgütlenmesi
 • İletişim çevresi
 • Konuşma ve karşılık verme
 • Klavyede noktalama işaretlerinin kullanılması
 • Konuşma dili ve yazı dili
 • Mesleki İngilizce (Not tutma)

6.HAFTA

 • Yönetimde kontrol
 • Kişiler hukuku
 • Büronun örgüt yapısı ve bölümlere ayrılması
 • İletişim çevresi
 • Duygular ve ilişkiler
 • Rakam tuşlarının kullanılması
 • Konuşma dili ve yazı dilli
 • Mesleki İngilizce (İş soruşturması yapmak)

7.HAFTA

 • Bağlantı süreçleri
 • Kişiler hukuku
 • Büro işlerinin örgütlenmesi
 • Enformasyon
 • Mesaj ve mesaj gönderme
 • Sembol tuşlarının kullanımı
 • Yazım uygulamaları
 • Mesleki İngilizce (iş soruşturması yapmak)

8.HAFTA

 • İletişim
 • Borçlar hukuku
 • Büro personelinin örgütlenmesi
 • Enformasyon
 • Gürültü ve kontrol
 • Klavye kullanımında hata türleri ve hızlı çalışma
 • Yazım uygulamaları
 • Mesleki İngilizce(Kurallar)

9.HAFTA

 • Eşgüdümleme
 • Borçlar hukuku
 • Bürolarda iş planlama ve programlama
 • İletişim ilişkileri
 • Strateji geliştirme
 • Okuyarak ve dinleyerek doğru ve hızlı yazma
 • Türkçe’nin bugünkü durumu
 • Mesleki İngilizce (Kurallar)

10.HAFTA

 • İşletmenin işlevleri
 • Ticari işletme hukuku
 • Bürolarda iş basitleştirme teknikleri
 • İletişim ilişkileri
 • Güven, yakınlık ve güç ilişkileri
 • Kelime işlemcide marjların kullanımı
 • Dildeki yabancı sözcükler
 • Mesleki İngilizce (Kurallar)

11.HAFTA

 • İşletmenin işlevleri
 • Şirketler hukuku
 • Büro formlarının yönetimi
 • Kişilerarası iletişim ve konuşmanın ötesi
 • İlişki kurma
 • Tablo, duyuru ve memorandum hazırlama
 • Dil kullanımındaki yanlışlar
 • Mesleki İngilizce (Kurallar)

12.HAFTA

 • İşletmenin işlevleri
 • Ticari senetler
 • Bürolarda dosyalama
 • İletişim ve ilişkiler
 • Kurumsal sorunlar ve çözüm yöntemleri
 • Hızlı ve doğru yazma alıştırmaları
 • Anlatım biçimleri
 • Mesleki İngilizce (Mektuplar)

13.HAFTA

 • Pazarlama karması öğeleri
 • İdari yargı
 • Bürolarda arşivleme
 • İletişim ve ilişkiler
 • Kurumsal sorunlar ve çözüm yolları
 • İş mektupları hazırlama
 • Anlatım biçimleri
 • Mesleki İngilizce (Davetler)

14.HAFTA

 • İşletmenin işlevleri
 • İcra hukuku
 • Bürolarda sistem iyileştirme
 • İlişki sorunlarında alternatifler
 • İş mektubu ve zarf yazma
 • Anlatım uygulamaları
 • Mesleki İngilizce (Davetler)

15.HAFTA

 • İşletmenin işlevleri
 • Bireysel iş ve sosyal güvenlik hukuku
 • Büro otomasyon
 • Hızlı ve doğru yazma alıştırmaları
 • Değerlendirme

16.HAFTA

 • Yönetici kimdir?
 • Yazılı ve sözlü iletişim
 • Yönetici sekreterinin yönetimdeki yeri ve önemi
 • Bilgisayar kullanımına giriş
 • Halkla ilişkiler ve tarihçesi
 • Yazılı anlatım türleri
 • Mesleki İngilizce (Rapor yazma)

17.HAFTA

 • Yönetim sorunları
 • Yazıların niteli ve nicel analizi
 • Yönetici sekreterinin yönetsel beklentileri
 • Paket programlar ve uygulama kavramları
 • Halkla ilişkiler kavramı
 • Yazılı anlatım türleri
 • Mesleki İngilizce (Rapor yazma)

18.HAFTA

 • Yönetimde Z Teorisi
 • Yazışmanın tanımı ve türleri
 • Yönetici sekreterinin kendini, yöneticiyi ve kurumu tanıması
 • İşletim sistemi nedir?
 • İletişim süreci ve halkla ilişkiler
 • Sözlü anlatım türleri
 • Mesleki İngilizce (istatistiklerin okunması)

19.HAFTA

 • Zaman yönetimi
 • Yazıya hazırlık
 • Yönetici sekreterinin nitelikleri ve işlevleri
 • Windows 8
 • Halkla ilişkilerin felsefesi
 • Sözlü anlatım türleri
 • Mesleki İngilizce (Grafiklerin yorumlanması)

20.HAFTA

 • Zaman yönetimi
 • Yazının taslak anahatlarının hazırlanması
 • Yönetici sekreterlikte yüz yüze ilşkiler
 • Kopyalama – silme
 • Halkla ilişkilerde nitelikler, sorumluluk ve etil ilişkisi
 • Türkçe’nin ses yapısı
 • Mesleki İngilizce (Şikayet mektupları)

21.HAFTA

 • Planlama ve yönetim
 • Etkili ifadelendirme ipuçları
 • Telefonla görüşme yöntemleri
 • Kelime işlemci
 • Halkla ilişkilerde araştırma- özel sektörde halkla ilişkiler
 • Etkili ve güzel konuşma
 • Mesleki İngilizce (Aracılık yapmak)

22.HAFTA

 • Kalite ve toplam kalite yönetimi
 • Sayfa düzeni
 • Yönetici sekreterlikte büro verimliliği
 • Yardım menüsünün kullanımı
 • İşletme kültürü ve halkla ilişkiler ve araçları
 • Etkili ve güzel konuşma
 • Mesleki İngilizce (Özür mektupu)

23.HAFTA

 • Toplam kalite yönetimi
 • Rapor içeriği
 • Not, mesaj alma, iletme ve izleme
 • Birden fazla dokümanla çalışma
 • Halkla ilişkiler türleri ve yöntemleri
 • Diksiyon çalışmaları
 • Mesleki İngilizce (iş tanımları)

24.HAFTA

 • İmaj ve vizyon yönetimi
 • Rapor yazımında sayfa düzeni
 • Evrak denetimi
 • Elektronik tablolama
 • Halkla ilişkilerin fonksiyonları ve yöntemleri
 • Diksiyon çalışmaları
 • Mesleki İngilizce (iş tanımları)

25. HAFTA

 • Öğrenen örgütler
 • Aktarmalar ve kaynak gösterme
 • Zaman yönetimi
 • Dosya işlemleri
 • Halkla ilişkiler ve imaj (reklam)
 • Beden dilinin etkili kullanımı
 • Mesleki İngilizce (iş tanımları)

26.HAFTA

 • Değişim mühendisliği
 • Çizelge ve şekiller
 • Randevuların saptanması
 • Elektronik tablolama programlarında formüller
 • Halkla ilişkilerin kurumsal imaja etkisi ve danışmanlık fonksiyonları
 • Etkili ve güzel konuşma
 • Mesleki İngilizce (Tercüme)

27.HAFTA

 • Kariyer yönetimi
 • Raporun yazılması ve çoğaltılması
 • Konuk kabulleri ve büro hostesliği
 • Formüllerin kopyalanması ve çıktı alma
 • Halkla ilişkiler, medya ve lobicilik
 • Etkili ve güzel konuşma
 • Mesleki İngilizce (Tercüme)

28.HAFTA

 • Stres yönetimi
 • Kısa notlar ve tutanaklar
 • Seyahatlerin organize edilmesi
 • Bilgisayar ağları
 • Halkla ilişkiler ve medya
 • Grup iletişiminde dil kullanımı
 • Mesleki İngilizce (Tercüme)

29.HAFTA

 • Kriz ve kriz yönetimi
 • Özgeçmiş yazıları
 • Yönetici sekreterin toplantıları düzenlemesi
 • Ağ kaynaklarını paylaşılması
 • Sponsorluk nedir? Kamuda halkla ilişkiler
 • Grup iletişiminde dil kullanımı
 • Mesleki İngilizce (Tercüme)

30. HAFTA

 • Kurum içi sorunlar
 • Stres yönetimi
 • İnternet
 • Değerlendirme

 

Yönetici Sekreterlik Kurs Programı Süresi:

?

 

Kimler Katılabilir:

 • En az ilköğretim seviyesinde diploma sahibi olanlar,
 • Yönetici Sekreterliği Sertifikası almak isteyenler,
 • Yönetici Sekreterliği ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

 

İstihdam Alanları:

Yönetici Sekreterlik Kursu Programı mezunlarının iş imkanları oldukça geniş olup, tüm özel sektör işletmelerinde ve kamu kurumlarında, üniversitelerde, hukuk bürolarında, vakıflarda, derneklerde kısaca bürosu olan her tür işletmelerde istihdam imkanları mevcuttur.

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Yönetici Sekreterlik Kursu 

Sekreterlik Kursu

Sekreterlik Kursu,Ankara Sekreterlik Kursları,Sekreterlik Sertifikası,Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kursu

Sekreter  yönetici yardımcısıdır.Büro yönetimini sağlayan kişidir.Yönetici asistanıdır.

sekreterlik-kursu

Sekreterlik  Kurs Programının Amacı:

Sekreterlik  Kursu sekreterlik mesleği için gerekli formasyonu kazandırmak, iş hayatının verimliliğini artırmak, halkla ilişkilerde kullanılan araç ve yöntemleri uygulayabilmek, bilgisayar kullanımına ilişkin tekniklerin öğrenilmesini sağlayarak süratli bir şekilde kullanım bilgisini artırmaktır.

 

Sekreterlik  Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 

Sekreterlik Kurs Programı Süresi:

Programın süresi ?

 

Kimler Katılabilir:

 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sertifikası almak isteyenler,
 • Sekreterlik  ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

 

İstihdam Alanları:

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Sekreterlik Kursu

Halkla İlişkiler Kursu

Halkla İlişkiler Kursu,Ankara Halkla İlişkiler Kursları,Halkla İlişkiler Elemanı Sertifikası

Halkla İlişkiler bir işletmenin,kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur.

Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir. Bilinen adıyla “PR” olarak ifade edilmektedir.

Halkla ilişkiler bir işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır.

Halkla İlişkiler Elemanı yukarıda bahsedilen fonksiyonları öğrenerek işletmeyi ayakta tutmanın bir parçası olarak çalışır.

halkla-iliskiler-kursu

Halkla İlişkiler  Kurs Programının Amacı:

Halkla İlişkiler  Kursu işletmelerde,kurum ve kuruluşlarda bu fonksiyonda çalışabilecek kişiler yetiştirmek

 

Halkla İlişkiler  Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

Halkla İlişkilerde Planlama ve Bütçelendirme Süreci

 • Halkla ilişkiler temel kavramı/nitelikleri
 • Reklam ve halkla ilişkiler
 • Propaganda ve halkla ilişkiler
 • Lobicilik ve halkla ilişkiler
 • Hedef kitlelerin amaçlarının Tespiti
 • Faaliyet ve iletişim programının hazırlanması, değerlendirilmesi ve uyguluma planının yapılması
 • Bütçeler- masraflar

Kurumsal İtibar Yönetimi

 • Kurumsal konumlandırma
 • Kriz İletişimi yönetimi
 • Değişim yönetimi ve iç iletişim
 • Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi
 • Toplumsal çevre ilişkileri yönetimi lider iletişimi
 • Kurumsal sözcülüğün başarılı bir şekilde oluşturulması
 • Doğru mesaj, Doğru İmaj

Medya İlişkileri Yönetimi

 • Medya dediğimiz Nedir? Medya Neden bu kadar önemli?
 • Medya ile ilişkilerden ne anlıyoruz? İlişki mi? İletişim mi?
 • Medya tarafında hayat nasıl akıyor?
 • Türk medyasının yapısı ve özellikleri, dünya medyasından farklılıkları
 • Güncel gelişmeler
 • Medya ile İyi ilişkiler nasıl yapılandırılır?
 • Medya ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken noktalar
 • İyi bir medya stratejisi nasıl hazırlanır, neler olmalıdır?
 • Başarılı uygulamalardan örnekler

Kişisel Marka Yönetimi

 • Marka ve pazarlama kavramlarının netleştirilmesi
 • Örnek “marka” çalışması
 • Markamızı konumlandırmak ve ifade etmek
 • Hedef kitleye ulaşmak için doğru stratejiyi kurmak
 • Markamızı güçlendirmek ve zenginleştirmek
 • Güncel pazarlama tekniklerinin kişisel markamıza uyarlanması
 • İletişimde renk, giyim ve etiketin önemi
 • İletişimde kültürel farklılıklar
 • Markanın devamlılığı için iletişim

Müşteri çeşitleri

 • Hedefe uygun halkla ilişkiler planlaması
 • Davranış şekilleri
 • Değer yargılar
 • Motivasyon
 • Yüz yüze ilişkiler
 • Telefonda konuşma

 

Halka İlişkiler Kurs Programı Süresi:

Programın süresi ?

 

Kimler Katılabilir:

 •  En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
 • Halkla İlişkiler Sertifikası almak isteyenler,
 • Halkla İlişkiler konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

 

İstihdam Alanları:

Halkla İlişkiler Elemanı kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilirler. Özellikle özel sektörde hemen hemen tüm büyük şirketlerin halkla ilişkiler birimi vardır. Kendisini iyi yetiştirmiş ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilen bir “Halkla İlişkiler Elemanı” geniş iş olanaklarına sahiptir.

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Halkla İlişkiler Kursu

Emlak Danışmanlığı Kursu

Emlak Danışmanlığı Kursu,Ankara Emlak Danışmanlığı Kursları,Emlak Danışmanlığı Sertifikası

Emlak Danışmanı bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkan gibi taşınmaz malların satışı ve kiralanması konularında danışmanlık hizmeti veren kişidir.

emlak-danismanligi

Emlak Danışmanlığı  Kurs Programının Amacı:

Emlak Danışmanlığı  Kursu Programının Amacı bu alanda eksikliği hissedilen emlak ve emlakçılık konusunda ,meslek bilgisi ve meslek ahlakı kazanmış eğitimli eleman ihtiyacını karşılamaktır.Bir emlak danışmanının görevleri;

 • Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık eder,
 • Emlak alım satımı ile ilgili danışmanlık hizmeti verir,
 • Noterlerde satış sözleşmesi yapılmasına yardımcı olur,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verir, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunar,
 • Müşterileri adına beyanname doldurur,
 • Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur,
 • Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması yapar,
 • Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapar,
 • Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi verir,
 • Kira sözleşmesi hazırlar.

Emlak Danışmanlığı  Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 1. EMLAK İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR
  • Emlakçılık Mesleğinin Tanımı ve Konusu
  • Emlakçılığın Genel Kavramları
  • Emlakçılık Mesleğinin ilkeleri, Amaçları ve Etiği
  • Toplumun Emlakçıya ve Sektöre Bakış Açısı
  • TSE Emlakçılık Hizmetleri Mecburi Standart Tebliği
  • AB Müktesebatının Emlakçılık için Getirdiği Düzenlemeler / Kriterler
 2. HUKUKİ VE EKONOMİK BOYUTTA EMLAKÇILIK
  • Emlak Komisyonculuğu ve Aracılığı
  • Emlak Komisyonculuğunda Borç İlişkileri
  • Emlak Komisyonculuğu ve Tüketici Hukuku
  • Emlak Komisyonculuğu ve Franchising
 3. HALKLA İLİŞKİŞLER VE SOSYOLOJİ
  • Halkla İlişkilerin Tanımı ve Terimleri
  • Halkla İlişkilerin Amaçları ve İlkeleri
  • Sosyolojinin Tanımı ve Önemi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 4. KADASTRO GENEL TANIMLARI
  • Ayırma (İfraz)
  • Birleştirme (Tevhid)
  • Yola Terk
  • Yoldan İndas
  • Cins Değişikliği
  • İrtifak Hakkı
  • Kamulaştırma misyonculuğu

 

Emlak Danışmanlığı Kurs Programı Süresi:

Programın süresi ?

 

Kimler Katılabilir:

 • En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
 • Emlak Danışmanlığı Sertifikası almak isteyenler,
 • Emlak Danışmanlığı ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

 

İstihdam Alanları:

?

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Emlak Danışmanlığı Kursu 

Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğiticinin Eğitimi Kursu,Ankara Eğiticinin Eğitimi Kursları,Eğiticinin Eğitimi Sertifikası

 

 

 

egiticinin-egitimi

 

Eğiticinin Eğitimi Kursu Programının Amacı:

Eğiticinin Eğitimi Kursu Eğitici statüsünde görev yapmakta olanlar için temel düzeyde hazırlanmış olup, eğitici; kurumda gerek kendisine gerekse diğerçalışanlarına işin daha etkin, daha verimli ve amaca hizmet eder bir şekilde aktarımı hususunda bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı amaçlayan bir programdır.

 

Eğiticinin Eğitimi Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 1. Konu İle İlgili Temel Kavramlar
 2. Rekabet Avantajı Oluşturmada Eğitimin Rolü
 3. Kurumların Rekabet Avantajı Elde Etmede Geliştirecekleri Çalışma Alanları
 4. Öğrenme Teorileri
 5. Öğrenme Süresi
 • Beklenti
 • Algılama
 • Aktif Depolama
 • Anlamsal Şifreleme
 • Uzun Dönem Depolama
 • Hatırlama
 • Genelleştirme
 • Memnuniyet
 1. Etkin Eğitim Programları Tasarımında Gözönünde Bulundurulması Gereken Hususlar
 • Eğitim Ortamı
 • Oturma Düzeni
 • Program Tasarımı
 • Kurs Parametreleri
 • Hedefler
 • Detaylı Ders Planı
 • Öncelikler
 • Ders Planının Gözden Geçirilmesi
 1. Eğitimde Etkinliği Artırmada Dikkat Edilecek Hususlar
 • İhtiyaçların Bilinmesi (Bilgi, Beceri, Yetenek, Görev, Yetkinlikler)
 • Sürecin Katılımcılara Göre Belirlenmesi
 • Yeni Davranışların Yararları
 • Yaşamla Bağlantıların Sunulması
 • İçsel Motivasyon Gücünün Vurgulanması

 

Eğiticinin Eğitimi Kurs Programı Süresi:

Programın süresi 30 saattir.

 

Kimler Katılabilir:

 • Eğiticinin Eğitimi Sertifikası almak isteyenler,
 • Eğiticinin Eğitimi ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

 

Eğiticinin Ana Rolleri

 • Değer yaratmak,
 • Rekabet gücü kazandırmak ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarmak,
 • Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırmak, kolaylaştırmak ve farklılıkları belirlemek,
 • Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramak,
 • Öğrenme yollarını bilmek,
 • İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Beden dilini doğru kullanmak

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi (En az lise mezunu)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Eğiticinin Eğitimi Kursu