Depo Elleçleme Kursu

Depo Elleçleme Kursu,Ankara Depo Elleçleme Kursları,Depo Elleçleme Sertifikası,Depo Elleçleme Elemanı Sertifikası

Depo Elleçleme  yapan kişi firmanın hizmet verdiği müşteri mallarının yapısına ve deponun iş akışına uygun olacak şekilde ürünlerin elleçleme ve depolama işlemlerinde görev alabilen, verilen iş emirlerinin sağlıklı bir şekilde toplanıp paketlenmesini, etiketlenmesini ve sevkiyata hazır hale getirilmesini yapabilen kişilerdir.

depo-elleçleme

Depo Elleçleme  Kurs Programının Amacı:

Depo Elleçleme  Kursu depolama işlemlerinde görev alabilecek,işin akışına uygun bir şekilde ürünlerin elleçlemesini sağlayabilecek kişileri yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

 

Depo Elleçleme  Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 

Depo Elleçleme Kurs Programı Süresi:

Programın süresi ?

 

Kimler Katılabilir:

 • En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
 • Depo Elleçleme Personel Sertifikası almak isteyenler,
 • Depo Elleçleme ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

 

İstihdam Alanları:

 • Kontrat Lojistiği Elleçleme Sahalarında,
 • Katma Değerli Hizmet Üretim Tesisleri,
 • Pazarlama ve perakendecilik ve tüm sektörlerin elleçleme alanlarında,
 • Paletleme ve Ambalajlama Tesisleri,
 • Lojistik İşletmesi,
 • Fabrikalar,
 • Nakliyat Ambarları,
 • Gümrük Ambarları,
 • Antrepolar, Fiktif Depolar,
 • İthalat ve İhracat yapan firmaların depoları,
 • Dağıtım Merkezleri,
 • Depolar vb. işlerinde çalışabilirler.

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Depo Elleçleme Kursu

Lojistik Elemanı Kursu

Lojistik Elemanı Kursu,Ankara Lojistik Elemanı Kursları,Lojistik Elemanı Sertifikası

 

Lojistik Elemanı İş piyasasında faaliyet gösteren işyerlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün tedariki, stoklanması, paketlenmesi ve tüketileceği pazar mahalline kadar (dağıtım) nakliyesi işlemleriyle uğraşan, bulunduğu piyasada üretim, stoklama, pazarlama, planlama ve organizasyon faaliyetleriyle uğraşan tüm birimlerle çalışan kişidir.

lojistik

Lojistik Elemanı Kurs Programının Amacı:

Lojistik Elemanı Kursu ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının ve depolanmasının, başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan hareketinin(taşıma, depolama, sigortalama, gümrük işlemleri), etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve denetiminin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapan kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

 

Lojistik Elemanı Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 1. Temel bilgisayar donanım ve programlarını kullanmak
 2. Bilgisayarda doküman hazırlamak
 3. Dağıtım planlaması yapmak
 4. Dağıtım sürecini uygulamak
 5. Dağıtım maliyetlerini tanımak ve fiyatlandırma yapmak
 6. Depo işlemlerini yapmak
 7. Depo tasarım işlemlerini yapmak
 8. Teslim ve tesellüm işlemlerini yapmak
 9. Barkodlama işlemlerini yapmak
 10. Stok takibi yapmak
 11. Stok yönetimi işlemlerini yapmak
 12. Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak
 13. Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmak
 14. Sunu oluşturmak
 15. Internet üzerinden bilgiye ulaşmak
 16. Bilgisayarda yazı yazmak
 17. Bilgisayarda yazı yazmak
 18. Temel bilgisayar donanım ve programlarını kullanmak
 19. Bilgisayarda doküman hazırlamak
 20. Dağıtım planlaması yapmak
 21. Dağıtım sürecini uygulamak
 22. Dağıtım maliyetlerini tanımak ve fiyatlandırma yapmak
 23. Bilgisayarda resmî yazı hazırlamak
 24. Lojistik yönetimi hakkında araştırma yapmak
 25. Tedarik zinciri yönetim sürecini gerçekleştirmek

 

Lojistik Elemanı Kurs Programı Süresi:

Programın süresi 536 saattir.

 

Kimler Katılabilir:

 • Lojistik Elemanı Sertifikası almak isteyenler,
 • Lojistik ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

 

İstihdam Alanları:

 • Lojistik işletmesi
 • Fabrikalar
 • Gümrük işletme
 • İthalat ve ihracat yapan firmalar
 • Depolar vb. yerlerde çalışabilirler.

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Lojistik Elemanı Kursu