Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu

Hasta ve Yaşlı Refakatçısı Kursu,Ankara Hasta ve Yaşlı Refakatçısı Kursları,Hasta ve Yaşlı Refakatçısı Sertifikası

Hasta ve Yaşlı Refakatçısı  yaşlının veya hastanın özelliklerini  tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen hasta odasını düzenleyebilen ,yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen hastayı rahatlatabilen hastayı yataktan kaldırabilen hastaya ilaç verebilen özel olarak bakım yapabilen , ilk yardım uygulayabilen kişidir.

 

hasta-ve-yasli-refakatcisi-kursu

 

Hasta ve Yaşlı Refakatçısı  Kurs Programının Amacı:

Hasta ve Yaşlı Refakatçısı  Kursu sağlık kurumlarında, bakımevleri,hastaneler ve kliniklerde hasta ve yaşlıların bakımıyla alakalı durumlarda istihdam edilmek üzereHasta ve Yaşlı Refakatçısı yetiştirmek

 

Hasta ve Yaşlı Refakatçısı  Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 1. Yaşlı anatomisi
 2. Hasta anatomisi
 3. Psikolojik metodlar
 4. Yaşlı ve yaşlı hasta psikolojisi ve yaklaşımlar
 5. Sosyal problemler
 6. Metodlar
 7. Arkadaşlık
 8. Kendini ifade
 9. Kişisel özellikler ile ilgili bilgi sunma/edinme
 10. Kişisel özellikleri tespit etme
 11. Kişisel özellikleri tespit kontrol listesi
 12. Genel vücut bakımı
 13. Yatak yarası pansumanı
 14. Saç bakımı
 15. Ağız bakımı
 16. El ve ayak bakımı
 17. Banyo
 18. Yatak içinde döndürme
 19. Yatak içinde pozisyon verme
 20. Yatak içinde oturtma
 21. Hastayı giydirme
 22. Yaşlı ve hastalara mönü hazırlama
 23. Yaşlı ya da hastanın yemeğini yedirebilme
 24. Besinler
 25. Yaşlı mönüsü
 26. Hasta mönüsü
 27. Yatak masası kullanma
 28. Besleme
 29. Beslenme ile ilgili bilgileri sunma/edinme
 30. Beslenme işlemleri yaparak gösterme
 31. Beslenme kontrol listesi
 32. Şuursuz hastalara bakabilecektir.
 33. Komplikasyon takibi
 34. Şuursuz hastalıklar
 35. Şuursuz hastalıklarla ilgili bilgileri sunma/edinme
 36. Şuursuz hastalara bakım işlemlerini yaparak gösterme
 37. Şuursuz hastalarda komplikasyon takibi yapma
 38. Özel durumlarda bakım kontrol listesi
 39. İlk yardım çantası hazırlayabilecektir.
 40. Suni solunum yapabilecektir.
 41. Pansuman yapabilecektir.
 42. Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım
 43. İlk yardım
 44. Suni solunum
 45. Pansuman
 46. Kırık çıkıklar
 47. Isı Ölçme
 48. Nabız ölçme
 49. Solunum sayma
 50. Kan basıncı ölçme
 51. Tansiyon ölçme
 52. Sargı ve bandaj yapma
 53. Suni teneffüs
 54. Kalp masajı
 55. Sedye kullanma
 56. İlk yardım ile ilgili bilgileri sunma/edinme
 57. İlk yardım işlemleri

 

Hasta ve Yaşlı Refakatçısı Kurs Programı Süresi:

Programın süresi 4 aydır.

 

Kimler Katılabilir:

 • En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
 • Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Sertifikası almak isteyenler,
 • Hasta ve Yaşlı Refakatçisi ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

 

İstihdam Alanları:

 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,
 • Bakımevleri,
 • Evde bakım,
 • Hastaneler,
 • Geronto-psikiyatri klinikler,
 • Huzurevlerinde çalışabilirler.

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu

Çocuk Bakımı Kursu

Evde Çocuk Bakımı Kursu,Ankara Evde Çocuk Bakımı Kursları,Evde Çocuk Bakımı Elemanı Sertifikası

Evde Çocuk Bakımı Elemanı çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini evde yapabilen kişidir.

 

cocuk-bakimi-kursu

 

Evde Çocuk Bakımı  Kurs Programının Amacı:

Evde Çocuk Bakımı Kursu, mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında evde çocuk bakımı sertifika programını tamamlayan kursiyerler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda evde çalışabilirler.

 

Evde Çocuk Bakımı Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 1. Bakım Elemanının Özelliklerini Ve Görevlerini Tanımak / Bakım Elemanı
 2. Anne Çocuk Sağlığını Tanımaya Yönelik Etkinlik Hazırlamak / Anne Ve Çocuk Sağlığı 1 / Anne Ve Çocuk Sağlığı 2
 3. Birey Gelişimine Yönelik Etkinlik Hazırlamak / Bireyin Gelişimi
 4. Çocuk Hastalıklarının Farkında Olmak / Çocuk Hastalıkları
 5. Çocuğun Ruh Sağlığını Tanımaya Yönelik Etkinlik Hazırlamak / Çocuk Ruh Sağlığı
 6. Çocukla İletişim Kurma Tekniklerini Kavramak / Çocukla İletişim I
 7. 0-36 Ay Çocuğunun Temel Gereksinimlerini Karşılamak / 0- 36 Ay Öz Bakım
 8. 36-72 Ay Çocuğunun Temel Gereksinimlerini Karşılamak / 36- 72 Ay Öz Bakım
 9. Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Plan Hazırlamak / Erken Çocuklukta Plan
 10. Serbest Zaman Etkinliklerini Hazırlamak / Serbest Zaman Etkinlikleri
 11. Türkçe Dil Etkinliklerini Hazırlamak / Türkçe Dil Etkinlikleri
 12. Oyun Etkinliklerini Hazırlamak / Oyun Etkinlikleri 2
 13. Müzik Etkinliklerini Hazırlamak / Müzik Etkinlikleri 2
 14. Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları İçin Etkinlikler Hazırlamak / Okuma Yazmaya Hazırlık
 15. Fen Ve Doğa Etkinliklerini Hazırlamak / Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Evde Çocuk Bakımı  Kurs Programı Süresi:

Evde Çocuk Bakımı Kurs süresi 432 saat olarak planlanmıştır.

 

Kimler Katılabilir:

 • En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
 • Evde Çocuk Bakımı Sertifikası almak isteyenler,
 • Evde Çocuk Bakımı ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.
 • Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak,

 

İstihdam Alanları:

?

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi (En az okur yazarlık seviyesinde)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Çocuk Gelişimi Kursu

Çocuk Gelişimi Kursu,Ankara Çocuk Gelişimi Kursları,Çocuk Gelişimi Sertifikası

Çocuk Gelişimi Elemanı  eğitim kurumlarında çocukların günlük bakımlarından,beslenmelerinden ve güvenliğinden sorumlu kişidir.

 

cocuk-gelisimi-kursu

 

Çocuk Gelişimi Kurs Programının Amacı:

Çocuk Gelişimi Kursu eğitim kurumlarında çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini; öğretmen veya öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde yapabilen kişileri yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.

 

Çocuk Gelişimi Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 1. Çocuk Sağlığı
 2. Anne ve Çocuk Sağlığı1
 3. Anne ve Çocuk Sağlığı2
 4. Bireyin gelişimi
 5. Çocuk hastalıkları
 6. Çocuk Ruh Sağlığı
 7. Çocukla İletişim I
 8. 0- 36 Ay Öz Bakım
 9. 36- 72 Ay Öz Bakım
 10. Erken Çocuklukta Plan
 11. Serbest Zaman Etkinlikleri
 12. Türkçe Dil Etkinlikleri
 13. Oyun Etkinlikleri 2
 14. Müzik Etkinlikleri 2
 15. Okuma Yazmaya Hazırlık
 16. Fen ve Doğa Etkinlikleri

 

Çocuk Gelişimi Kurs Programı Süresi:

Programın süresi ?

 

Kimler Katılabilir:

 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olan,
 • En az ilkokul veya ilköğretim mezunları bu programa katılabilirler.
 • En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
 • Çocuk Gelişimi Kursu Sertifikası almak isteyenler,
 • Çocuk Gelişimi Kursu konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

 

İstihdam Alanları:

Bu programdan sertifika almaya hak kazanan kursiyerler, kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda eğitim sektöründe; öğretmen veya öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erken çocukluk eğitim kurumlarında çalışabilirler.

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Hasta Kabul Kursu

Hasta Kabul İşlemleri Kursu,Ankara Hasta Kabul Elemanı Kursları,Hasta Kabul Elemanı Sertifikası

Hasta Kabul Elemanı  tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir.

hasta-kabul-elemani1

 

 

Hasta Kabul İşlemleri  Kurs Programının Amacı:

Hasta Kabul İşlemleri Kursu programı sağlık sektöründe çalışan veya çalışmayı düşünen kişilerin devam edeceği meslek programıdır. Daha önce Tıp Sekreterliği olarak yapılan program yerine verilmektedir. Program içeriği Tıp Sekreterliği müfredatı ile benzer konulardan oluşmaktadır. Sağlık sektöründe sertifikalı eleman çalıştırılma zorunluluğu nedeniyle oluşan eleman ihtiyacının giderilmesi için M.E.B. izniyle faaliyette bulunan kursumuz “Hasta Kabul İşlemleri” eğitimlerini düzenlemektedir.

 

Hasta Kabul İşlemleri  Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 1. Bilgisayar kullanma
 2. Doküman hazırlama
 3. Sosyal hayatta iletişim
 4. İş hayatında iletişim
 5. Randevu ve konuk kabulü
 6. Problem çözme
 7. Hasta hizmetleri
 8. Tedavi hizmetleri
 9. Tıbbi arşivleme

 

Hasta Kabul İşlemleri Kurs Programı Süresi:

Programın süresi 2 ay olarak planlanmıştır.

 

Kimler Katılabilir:

 •  En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
 • Hasta Kabul İşlemleri Sertifikası almak isteyenler,
 • Hasta Kabul İşlemleri ile ilgili alanlarda çalışmak isteyenler.

 

İstihdam Alanları:

 • Hastanelerde (üniversite, devlet, özel)
 • Sağlık ocaklarında
 • Polikliniklerde, özel muayenehanelerde
 • Tıbbi laboratuarlarda
 • Tıp merkezleri vb. yerlerde çalışabilirler.

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

 

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Hasta Kabul Kursu